Fællesejet skovlandbrug på Orø

Orø Fællesjord er en forening bestående af alm. borgere og småjordbrugere, som driver et skovlandgrug med nødde- og frugttræer.

Formålet er at støtte permakulturprojekter på Orø, der på sigt gør øen til en giftfri, biodivers, regenerativ, pløjefri og affaldsfri ø, der kan være med til at bremse og modvirke klimaforandringerne, og hvor fælleseje og fællesskab trives. Foreningen forpagter og opkøber landbrugsjord og formidler regernerativt landbrug gennem aktiviteter og demonstrationsbrug.

Fællesjord betyder fælles brugsret til Orø Fællesjords arealer og at vi er fælles om at forbedre vores naturlige omgivelser og ressourcer. dels intentioner om at give offentlig adgang til søer og skov.

Der er to overordnede dele i Orø Fællesjord, som udgør skovlandbruget:
Træerne, der står i alléer, og det, der bliver dyrket imellem dem. Træerne er fælles og udgør ca. en tredjedel af arealet. Der kan sankes nødder, frugt og urter i rækkerne. Jorden imellem alléerne udlejes til forskellige formål - især dyrkning af grøntsager til salg, køkkenhaver og afgræsning til dyr.

Det første stykke jord er etableret som permakultur-skovlandbrug med hjælp fra Den Økologiske Jordbrugsfond (DØJ), som har købt en mark på Nørre Stængevej, tæt ved Bybjerg, som foreningen forpagter.

Læs mere om de konkrete planer her
Vær med til at plante læhegn i påsken - læs mere

Du kan være med og støtte projektet ved at melde dig ind i Orø Fællesjord (250 kr./år), købe træ-sponsorater (500 kr./stk) eller blive “andelshaver” ved at købe råderet til dyrkning (i overensstemmelse med foreningens vedtægter og økologireglerne) på et stykke jord (350 kr. for 100 m2).

Kontakt os